Klik om te vergroten
Je kunt op de schilderijen klikken om ze te vergroten.
Nogmaals klikken op het schilderij brengt
de kleinere figuur en de informatie weer terug.


De toets F11 geeft je meer ruimte op het scherm.
De werkbalken verdwijnen.
Geen paniek: met nog eens F11 komen ze weer terug.


De rij kleine plaatjes aan de linker kant
waarop je kunt klikken om m'n werk te zien
loopt nog ver door naar beneden.


Ibis staat mij eens rustig te bekijken, zo op één poot.

2007 - gewassen pentekening - 30 x 23 cm
€ 50